Herb Projekty unijne
BIP Kliknij aby włączyć wyszukiwanie
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Zwiększ kontrast

Usługi pozostałe

                                   CENNIK OPŁAT PARKINGOWYCH

 

I. Opłaty parkingowe

Do 25 minut od wjazdu opłata nie jest pobierana

Za pierwszą godzinę:                                                                                                         3 zł

Za drugą godzinę:                                                                                                               3 zł

Za trzecią, czwartą, piątą i szóstą godzinę:                                                              1 zł

1 doba:                                                                                                                                     12 zł

Powyżej 1 doby, do 7 dni:                                                                                                15 zł

Powyżej 7 dni, do 14 dni:                                                                                                 30 zł

Powyżej 14 dni, do 21 dni:                                                                                               45 zł

Powyżej 21 dni, do 30 dni:                                                                                               60 zł

Za każde następne rozpoczęte 30 dni                                                                 krotność 60 zł

OPŁATY SPECJALNE:

Dla niepełnosprawnych i korzystających

z zabiegów fizjoterapeutycznych po

uprzednim okazaniu karty zabiegów:                                      opłata jednorazowa 5 zł

Dla korzystających z sali sportowej:                                1 zł za każdy wjazd na zajęcia

Za zgubienie biletu:                                                                                                        120 zł

II. Korzystanie z fax-u                                                                                                zł/1 strona

III. Opłata za Nocleg                                                                                               45zł/ nocleg

IV. Usługi kserokopiarki                                                                                      Cena za sztukę

  1.  Format A4 - jednostronnie                                                                                    0,40 zł
  2.  Format A4 - obustronnie                                                                                       0,50 zł
  3.  Format A3 - jednostronnie                                                                                    0,80 zł
  4.  Format A3 - obustronnie                                                                                       1,00 zł

Kserokopie wykonywane są w biurze Działu Techniczno-Eksploatacyjnego, tel. wew. 121.

V. Opłata za wywieszenie plakatu na terenie Centrum:

  1. Za 1 tydzień                                                                                                           10,00 zł
  2. Za 2 tygodnie                                                                                                        20,00 zł
  3. Za 1 miesiąc                                                                                                          60,00 zł

 

Cennik obowiązuje od 1 kwietnia 2022r.