Herb Projekty unijne
BIP Kliknij aby włączyć wyszukiwanie
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Zwiększ kontrast

Oddział Leczenia Uzależnień II

Oddział Leczenia Uzależnień II

Oddział zajmuje się profesjonalnym leczeniem osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, leków, patalogicznego hazardu oraz uzależnionych krzyżowo. Leczenie w oddziale trwa 6-8 tygodni. Pacjentom zapewniamy całodobową opiekę i wsparcie. Prowadzone są zajęcia konsultacyjno-edukacyjne dla członków rodzin pacjentów, tzw. "spotkania rodzin".

Oferta terapeutyczna oddziału

  1. Zajęcia psychoedukacyjne.
  2. Terapia grupowa uzupełniona poprzez indywidualne spotkania z terapeutą i psychologiem.
  3. Spotkania edukacyjno-informacyjne dla rodzin.

Terapia grupowa obejmuje pracę nad nabyciem tożsamości osoby uzależnionej, naukę radzenia sobie z głodem alkoholowym/narkotykowym, radzenie sobie z nawrotem choroby, naukę umiejętności służących zdrowieniu.

Wymienione cele realizowane są poprzez:

  1. zajęcia grupowe i spotkania indywidualne,
  2. treningi zachowań służących zdrowieniu takie jak: higienia snu, radzenie ze stresem i uczuciami, prowadzenie zdrowego trybu życia oraz budowanie poczucia własnej własności,
  3. trening asertywnych zachowań abstynenckich,
  4. trening relaksacyjny i muzykoterapii,
  5. propagowanie filozofii grup AA poprzez udział w grupie AA "Odrodzenie" w oddziale.

W ofercie oddziału znajduje się 3-tygodniowa terapia pracy nad nawrotem choroby.

Po ukończeniu terapii pacjenci mają możliwość kontatku z terapeutą oraz spotkań grupowych raz w miesiącu w ramach tzw. "Zjazdów absolwentów".

Kierownikiem oddziału jest mgr Honorata Uminska, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.

Kadra oddziału składa się z certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień, psychologa, instruktora terapii, lekarza i pracownika socjalnego. Całodobową opiekę nad pacjentami sprawują pielęgniarki.

Istnieje możliwość konultacji specjalistycznych w przypadkach niezbędnych.

Dodatkowym atutem oddziału jest wspólna lokalizacja z Oddziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, co umożliwia pacjentom kontynuację leczenia.

Tel. 65 511 51 00 wewn. 368 w godz. 7.00 - 14.35

Galeria: