Herb Projekty unijne
BIP Kliknij aby włączyć wyszukiwanie
 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Zwiększ kontrast

Oddziały Psychiatryczne

Oddziały Psychiatryczne zajmują się leczeniem:

 • chorób psychicznych,
 • zaburzeń nerwicowych,
 • zaburzeń w stanach kryzysu.

Szpital dysponuje oddziałami:

 • ostrych zaburzeń psychotycznych,
 • wczesnej rehabilitacji psychiatrycznej,
 • dla osób z zaburzeniami nerwicowymi i w stanach dekompensacji,
 • późnej rehabilitacji psychiatrycznej,
 • pobytu dziennego.

Wśród stosowanych w oddziałach psychiatrycznych metod terapeutycznych można wymienić:

 • farmakoterapię (łącznie z monitorowaniem poziomu leków w surowicy krwi),
 • psychoterapię: terapia systemowa z uwzględnieniem terapii rodzin,
  • psychoterapia behawioralna,
  • psychoedukacja,
  • muzykoterapia (w tym aktywna),
  • choreoterapia,
  • metody relaksacyjne,
  • społeczność terapeutyczna,
 • rehabilitacja psychospołeczna: terapia zajęciowa,
  • trening behawioralny,
  • kulturoterpia, biblioterapia,
  • pomoc społeczna,
 • fizjoterapia,
 • terapia ruchem (poprzez sport).

Część zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych odbywa się poza pomieszczeniami oddziałów i jest adresowana do wszystkich pacjentów, co sprzyja ich większemu uspołecznieniu, podtrzymaniu umiejętności społecznych i sprawności psycho-ruchowych. I tak muzykoterapia - głównie aktywna, biblioterapia, wieczory z poezją, konkursy, filmoterapia odbywają się w budynku nazywanym "Harmonią", w którym też pacjenci mogą spędzić wolny czas.

W szpitalu odbywają się imprezy ogólnoszpitalne o charakterze masowym.

Bardzo dobrze wyposażona sala sportowa stwarza możliwości podtrzymania sprawności ruchowej, fizycznej, a także pozwala na organizowanie zawodów sportowych dla chorych z różnych oddziałów.

Oddział Psychiatryczny im. Conolly

Oddział otwarto-zamknięty (żeński) leczenia ostrych stanów psychotycznych.
Z-ca ordynatora oddziału jest lek. med. Izabela Krukowska, specjalista psychiatra.

Tel. 65 511 52 37

Oddział Psychiatryczny Willa im. Mazurkiewicza

Oddział zapewnia opiekę dla chorych z zaburzeniami w fazie ostrej oraz przewlekłej.
Ordynatorem oddziału jest lek. med. Witold Rembalski, specjalista psychiatra.
Tel. 65 511 51 83

Oddział Psychiatryczny Willa I

Oddział ma charakter oddziału koedukacyjnego (otwartego) - zajmuje się leczeniem łagodnych zaburzeń psychicznych.
Ordynatorem oddziału jest lek. med. Bartosz Grząślewicz, specjalista psychiatra.
Tel. 65 511 51 36

Oddział Psychiatryczny Willa II

Oddział podzielony na cześć otwartą oraz zamkniętą zajmuje się leczeniem kobiet i mężczyzn.
Ordynatorem oddziału jest lek. med. Maciej Gołąb, specjalista psychiatra.

Tel. 65 511 52 18

Oddział Psychiatryczny Willa IV

Oddział zamknięty przeznaczony dla pacjentów w stanach ostrych oraz wymagających obserwacji.
Ordynatorem oddziału jest lek. med. Marcin Kunc, specjalista psychiatra.
Tel. 65 511 51 62

Oddział Psychiatryczny Willa VI

Oddział podzielony jest na część otwartą (koedukacyjną) dla chorych z zaburzeniami psychicznymi łagodnymi oraz na część zamkniętą żeńską.
Ordynatorem oddziału jest lek. med. Marcin Frencel, specjalista psychiatra.

Tel. 65 511 52 80 wew.381

Oddział Psychiatryczny Willa VII

Oddział podzielony jest na część zamkniętą oraz otwartą.
Oddziałem kieruje lek. med. Alicja Gołąb, specjalista psychiatra.

Tel. 65 511 52 80 wew.419

Oddział Psychiatryczny Dzienny

Oddział pobytu dziennego przeznaczony dla chorych o łagodnych zaburzeniach mogących nocować w domu rodzinnym.
Ordynatorem oddziału jest lek. med. Przemysław Szymański-Nowicki, specjalista psychiatra.

Tel. 65 511 51 67

Oddział Psychiatryczny w Wonieściu

Oddział położony w malowniczej okolicy, w zabytkowym budynku, zapewniający duży komfort pobytu połączony z fachowymi usługami medycznymi w zakresie leczenia zwłaszcza nerwic.
Kierownikiem oddziału jest lek. med. Marek Berski, specjalista psychiatra.
Tel.
65 518 61 47

Oddział Psychiatryczny w Siekowie

Oddział położony w malowniczej okolicy, w zabytkowym budynku, zapewniający duży komfort pobytu połączony z fachowymi usługami medycznymi w zakresie leczenia nerwic oraz schorzeń o charakterze otępiennym.
Ordynatorem oddziału jest lek. med. Natalia Perucka, specjalista psychiatra.
Tel.
65 549 61 20
Tel. 65 511 51 88