Sanatorium Kościan Projekty unijne
BIP Kliknij aby włączyć wyszukiwanie
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Zwiększ kontrast

Praca

Kościan, 29.06.2021 r.

 

Dyrektor

Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego

im. Oskara Bielawskiego

w Kościanie

zatrudni

pracownika do sekcji księgowości

Wymagania:

·         Wykształcenie: wyższe ekonomiczne, preferowane wyższe o specjalności rachunkowość, 

·         Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku minimum 5 lat w średniej lub dużej firmie,

·         Bardzo dobra znajomość aktualnych przepisów z zakresu księgowości, podatku dochodowego i podatku od towarów i usług,

·         Bardzo dobra obsługa komputera, a zwłaszcza programu finansowo – księgowego, znajomości pakietu Office (Word, Excel),

·         Mile widziana znajomość zagadnień związanych z naliczaniem wynagrodzeń i rozliczaniem z ZUS,

·         Umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej w praktyce, analitycznego myślenia oraz pracy w zespole,

·         Zaangażowanie w wykonywaniu zadań,

·         Dokładność, terminowość, uczciwość, rzetelność, obowiązkowość.

Zakres obowiązków:

·         Prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z prawem podatkowym, ustawą o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz ustawą o działalności leczniczej,

·         Prowadzenie oraz dokonywanie stosownych zmian w ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,

·         Wystawianie i dekretowanie faktur sprzedażowych,

·         Wycenianie dokumentów przychodu i rozchodu w obrocie magazynowym,

·         Rozliczanie krajowych podróży służbowych i jazd lokalnych,

·         Przygotowywanie przelewów,

·         Sporządzanie zestawień, raportów.

·         Współpraca z innymi działami, Inne.

List motywacyjny, CV oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje proszę przesyłać na adres:   kd@wcn-koscian.pl,
 tel. 65 511 51 10

 

Kandydaci proszeni są o dołączenie w dokumentach aplikacyjnych (CV oraz liście motywacyjnym) klauzuli o następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego z siedzibą w Kościanie przy ul. Paderewskiego 1a w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko ….., zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.


 

Kościan, 19.04.2021 r.

 

Dyrektor

Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego

im. Oskara Bielawskiego

w Kościanie

zatrudni

fizjoterapeutę


Wymagania:

·      Technik fizjoterapii

·      Licencjat lub magister fizjoterapii

List motywacyjny, CV oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje proszę przesyłać na adres:

Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne

Plac Paderewskiego 1A

64-000 Kościan

Tel. 65 511 51 08

e-mail: kd@wcn-koscian.pl

Kandydaci proszeni są o dołączenie w dokumentach aplikacyjnych (CV oraz liście motywacyjnym) klauzuli o następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego z siedzibą w Kościanie przy ul. Paderewskiego 1a w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko ….., zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.


Kościan, 19.04.2021 r.

 

Dyrektor

Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego

im. Oskara Bielawskiego

w Kościanie

zatrudni

technika elektroradiologa

 

Wymagania:

·        tytuł zawodowy technik elektroradiolog

 

List motywacyjny, CV oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje proszę przesyłać na adres:

Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne

Plac Paderewskiego 1A

64-000 Kościan

Tel. 65 511 51 08

e-mail: kd@wcn-koscian.pl

Kandydaci proszeni są o dołączenie w dokumentach aplikacyjnych (CV oraz liście motywacyjnym) klauzuli o następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego z siedzibą w Kościanie przy ul. Paderewskiego 1a w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko technika radiologii, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.


 

 

Dyrektor
Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie

zatrudni

lekarzy: psychiatrów

Zapewniamy atrakcyjne wynagrodzenie w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej

 

Kontakt:
e-mail: wcn@wcn-koscian.pl
tel. 65 511 51 00 wewn. 108

 

Kandydaci proszeni są o dołączenie w dokumentach aplikacyjnych (CV oraz liście motywacyjnym) klauzuli o następującej treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego z siedzibą w Kościanie przy pl. Paderewskiego 1a w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko lekarz-psychiatra, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.