Sanatorium Kościan Projekty unijne
BIP Kliknij aby włączyć wyszukiwanie
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Zwiększ kontrast

Praca

Kościan, 05.05.2021 r.

 

Dyrektor

Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego

im. Oskara Bielawskiego

w Kościanie

zatrudni

księgowego

Zakres obowiązków:

.        przygotowywanie i porządkowanie dokumentów do księgowania,

.        wprowadzanie dokumentów do programu księgowego,

.        dekretowanie dokumentów księgowych,

.        wycenianie dokumentów przychodu i rozchodu w obrocie magazynowym,

.        wykonywanie obowiązków kasjera,

.        rozliczanie krajowych podróży służbowych i jazd lokalnych,

.        wystawianie i dekretowanie faktur,

.        analiza rozrachunków,

.        przygotowywanie zestawień,

.        współpraca z innymi działami.

Wymagania:

·         wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne, preferowane wyższe ekonomiczne,

·         doświadczenie zawodowe w obszarze pełnej rachunkowości na zasadach ogólnych,

·         bardzo dobra obsługa komputera, a zwłaszcza programu finansowo - księgowego, arkusza kalkulacyjnego Excel,

·         umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej w praktyce,  analitycznego myślenia oraz pracy w zespole,

.         zaangażowanie w wykonywaniu zadań,

·         dokładność, terminowość, uczciwość, rzetelność, obowiązkowość.

 

List motywacyjny, CV oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje proszę przesyłać do 15.05.2021 r. na adres:

Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne

Plac Paderewskiego 1A

64-000 Kościan

Tel. 65 511 51 10

e-mail: kd@wcn-koscian.pl

 

Kandydaci proszeni są o dołączenie w dokumentach aplikacyjnych (CV oraz liście motywacyjnym) klauzuli o następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego z siedzibą w Kościanie przy ul. Paderewskiego 1a w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko księgowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.


Kościan, 05.05.2021 r.

 

Dyrektor

Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego

im. Oskara Bielawskiego

w Kościanie

zatrudni

kasjera - księgowego

 

Wymagania:

·         wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne,

·         doświadczenie zawodowe w pracy  w księgowości mile widziane,

·         bardzo dobra obsługa komputera, 

·         umiejętność  pracy w zespole,

·         dokładność, terminowość, uczciwość, rzetelność, obowiązkowość.

 


List motywacyjny, CV oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje proszę przesyłać do 15.05.2021 r. na adres:

Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne

Plac Paderewskiego 1A

64-000 Kościan

Tel. 65 511 51 10

e-mail: kd@wcn-koscian.pl

 

Kandydaci proszeni są o dołączenie w dokumentach aplikacyjnych (CV oraz liście motywacyjnym) klauzuli o następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego z siedzibą w Kościanie przy ul. Paderewskiego 1a w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko kasjera - księgowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.Kościan, 19.04.2021 r.

 

Dyrektor

Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego

im. Oskara Bielawskiego

w Kościanie

zatrudni

fizjoterapeutę


Wymagania:

·      Technik fizjoterapii

·      Licencjat lub magister fizjoterapii

List motywacyjny, CV oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje proszę przesyłać do 31.05.2021 r. na adres:

Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne

Plac Paderewskiego 1A

64-000 Kościan

Tel. 65 511 51 08

e-mail: kd@wcn-koscian.pl

Kandydaci proszeni są o dołączenie w dokumentach aplikacyjnych (CV oraz liście motywacyjnym) klauzuli o następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego z siedzibą w Kościanie przy ul. Paderewskiego 1a w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko ….., zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.


Kościan, 19.04.2021 r.

 

Dyrektor

Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego

im. Oskara Bielawskiego

w Kościanie

zatrudni

technika elektroradiologa

 

Wymagania:

·        tytuł zawodowy technik elektroradiolog

 

List motywacyjny, CV oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje proszę przesyłać na adres:

Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne

Plac Paderewskiego 1A

64-000 Kościan

Tel. 65 511 51 08

e-mail: kd@wcn-koscian.pl

Kandydaci proszeni są o dołączenie w dokumentach aplikacyjnych (CV oraz liście motywacyjnym) klauzuli o następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego z siedzibą w Kościanie przy ul. Paderewskiego 1a w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko technika radiologii, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.


 

Dyrektor 
 Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie

zatrudni

magistra farmacji na stanowisko asystenta farmacji

 

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie CV na adres mailowy:

ap@wcn-koscian.pl

 

pamiętając o dołączeniu klauzuli o następującej treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego z siedzibą w Kościanie przy pl. Paderewskiego 1a w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko asystenta farmacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".

 


 

Dyrektor
Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie

zatrudni

lekarzy: psychiatrów

Zapewniamy atrakcyjne wynagrodzenie w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej

 

Kontakt:
e-mail: wcn@wcn-koscian.pl
tel. 65 511 51 00 wewn. 108

 

Kandydaci proszeni są o dołączenie w dokumentach aplikacyjnych (CV oraz liście motywacyjnym) klauzuli o następującej treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego z siedzibą w Kościanie przy pl. Paderewskiego 1a w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko lekarz-psychiatra, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.