Herb Projekty unijne
BIP Kliknij aby włączyć wyszukiwanie
 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Zwiększ kontrast

Akredytacja

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie po raz drugi otrzymał od Ministra Zdrowa certyfikat akredytacyjny, zachowując tym samym od 2013r. ciągłość w dążeniu do utrzymania wysokiej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Przegląd i ocena spełnienia przez Szpital standardów akredytacyjnych dokonana została przez wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w dniach od 27-29 stycznia 2016r. W wyniku dokonanej oceny punktowej jednostka uzyskała 86% możliwej do uzyskania liczby punktów w zakresie wymogów określonym obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali (Dz.Urz.MZ z 2010r. Nr 2, poz. 24).

Pismem z dnia 27 kwietnia 2016r. Minister Zdrowia poinformował Szpital o udzieleniu akredytacji na okres 3 lat.

 

 


 

W dniu 7 maja 2013 r. w obecności Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Mateusza Klemenskiego oraz Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Pani Iwony Rakowskiej, Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Pan Jerzy Hennig wręczył Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie Marianowi Zalejskiemu certyfikat akredytacyjny.

Akredytacja przyznana przez Ministra Zdrowia stanowi świadectwo wysokiego poziomu funkcjonowania oraz jakości udzielanych przez Szpital świadczeń zdrowotnych. To dowód, że Szpital dokłada wszelkiej staranności, aby opieka dostarczana pacjentom była najwyższej jakości – bezpieczna i skuteczna. Potwierdza również posiadanie dużej wiedzy i doświadczenia kadry zarządzającej w prowadzeniu jednostki oraz dowodzi profesjonalnego działania pozostałego personelu w realizacji codziennych obowiązków.

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie jest pierwszym szpitalem nadzorowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, który otrzymał akredytację Ministra Zdrowia. W województwie wielkopolskim są jeszcze tylko trzy jednostki, które posiadają to szczególne wyróżnienie. Ogółem w Polsce liczba szpitali posiadających akredytację wynosi 121.

Korzyści z akredytacji nie ograniczają się tylko do procesu opieki. Akredytacja niesie za sobą usprawnienie funkcjonowania szpitala jako jednostki i całego systemu stacjonarnej opieki zdrowotnej. Pożądane zjawiska wynikające z akredytacji obejmują:

 1. sprzyjanie konkurencyjności szpitali,
 2. możliwość poprawy finansowania świadczeń zdrowotnych,
 3. zmniejszenie o 10% składki za ubezpieczenie szpitala z tytułu zdarzeń medycznych,
 4. zwiększenie poziomu jakości bezpieczeństwa opieki,
 5. zwiększenie bezpieczeństwa osób zatrudnionych,
 6. zadowolenie i satysfakcja pacjentów,
 7. poprawę przepływu informacji i komunikacji między działami,
 8. wsparcie edukacji personelu, podnoszenie kwalifikacji,
 9. ujednolicenie zasad sprawowania opieki nad pacjentem w oparciu o podstawy naukowe,
 10. monitorowanie funkcjonowania i własnej działalności klinicznej,
 11. poznanie oczekiwań pracowników,
 12. prowadzenie wewnątrzszpitalnych projektów poprawy jakości,
 13. stymulacje pracy zespołowej,
 14. popularyzację dobrych wzorów organizacyjnych.

Uroczystość wręczenia certyfikatu akredytacyjnego odbyła się w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie.