Herb Projekty unijne
BIP Kliknij aby włączyć wyszukiwanie
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Zwiększ kontrast

Dofinansowanie inwestycji

Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie otrzymało w roku 2023 z Budżetu Województwa Wielkopolskiego dofinansowanie w kwocie 7.804.440 PLN do następujących zadań i przedsięwzięć:

1.       Adaptacja budynku oddziału Willa IV na Oddział Leczenia Uzależnień (5.158.440 zł);

2.       Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie instalacji fotowoltaicznej (1.998.000 zł);

3.       Wymiana okien w oddziale psychiatrycznym w Siekowie - etap IV (299.000 zł);

4.       Remont tarasu w oddziale psychiatrycznym w Siekowie (349.000 zł).